billede af gears og magniflying glass

SMV-Screening

Vi hjælper mindre produktionsvirksomheder med at få et objektivt blik på virksomhedens processer og kommer med konkrete forslag til optimering.

Industriens fond logo

Samarbejde med Industriens Fond

Vi har indgået et projektsamarbejde med Industriens Fond der skal booste konkurrencekraften i mindre produktionsvirksomheder. Der er mange forskellige måder hvor man kan optimere forretningen. Det kan f.eks. være inden for digitalisering af forretningsområder eller automatisering af processer. Det vil dog være individuelt fra virksomhed til virksomhed hvor det giver mest mening at optimere eller tilføre ny teknologi. Derfor har vi udviklet et nyt produkt som vi kalder for SMV-screening. SMV-screeningerne bliver finansieret af Industriens Fond og derfor kan vi tilbyde dem gratis forudsat at virksomheden er indvilliger i at deltage i en evaluering af forløbet.   

Hvad er en SMV-screening

En SMV-screening er en uvildig gennemgang af din virksomheds processer. Screeningen omfatter hele virksomheden og har særligt fokus på arbejdsgangene i produktionen og administrationen. Den vurderer hvordan sammenspillet mellem områderne skaber flow i virksomheden og den daglige operation. På baggrund af screeningen bliver der udarbejdet en rapport, der giver dig et overblik over de områder, hvor det er muligt at effektivisere eller optimere eksisterende processer. I rapporten også være anbefalinger til udvikling af din virksomhed inden for digitalisering eller automatisering af processer.  

billede af gears og magniflying glass
  • effektivisering af din virksomheds arbejdsgange
  • Skabe vækst i din virksomhed
  • Forbedre bundlinjen

Hvorfor du skal have foretaget en SMV-screening

Screeningen er baseret på både kvantitative data og kvalitative data. Dette giver dig et faktabaseret overblik over hvordan din virksomhed har performet historisk set og hvordan den ser ud i dag, samt hvordan dine medarbejdere oplever virksomheden. Du får vores vurdering af de vigtigste overvejelser, du bør gøre dig i forhold til effektivisering af din virksomheds arbejdsgange. Derudover får du konkrete forslag til udviklingsforløb, som vil være et naturligt næste skridt, til at skabe vækst i din virksomhed og forbedre bundlinjen.  

En SMV-screening består af 3 faser

FØRSTE FASE

I første fase bliver der givet information og vejledning til ledelsen om hvordan hele screeningsforløbet afholdes. I første fase udleverer vi et spørgeskema, som skal udfyldes og vi beder om adgang til visse virksomhedsdata. Spørgeskemaet og de data vi efterspørger, giver os et overordnet overblik over virksomheden og områder eller processer, vi bør være særlige opmærksomme på.

ANDEN FASE

I fase 2 bliver virksomhedens produktion og administrative processer observeret og inspiceret visuelt. Efterfølgende bliver der afholdt samtaler med udvalgte medarbejdere og til sidst en opsamling med ledelsen. Samtaler og screening tager samlet 3-4 timer.

TREDJE FASE

Den sidste fase består i afrapportering af hele screeningsforløbet. Heri indgår virksomhedsdata, observationer i virksomheden, konklusioner på data og observationer og til sidst anbefalinger til videre optimering og udvikling af virksomheden. Anbefalingerne kan efterfølgende udarbejdes til konkrete projekter.

Kontakt Os

Kim Jespersen

SENIORRÅDGIVER

Download

Hvis du er interesseret i en screening, kan du skrive dig op her. Så kontakter vi dig hurtigst muligt

vores
produktblade

– læse og download-

klik på ikonet for yderligere information omkring digitalisering

industri 4.0 dagen
den digitale omstilling
produktblade

hov, Inden du smutter

tilmeld dig til vores nyhedsmail

nyhedsmailen udkommer ca. 4 – 6 gange om året.

eller du kan også hurtigt følg os på LinkedIn