Grafisk ikon, ERP - enterprise resource planning - hos DKPU. DKPU vil som uvildig partner hjælpe dig og din virksomhed med at finde den ERP løsning der passer bedst til jer, ud fra jeres behov og budgetter, og den it-modenhed jeres virksomhed og medarbejdere har.

ERP

ERP samler administrative programmer i ét system og giver større overblik og mere effektive arbejdsgange på tværs af organisationen.

Grafisk diagram over de forskellige administrative processer inden for ERP - Enterprise Resource Planning - hos produktionsvirksomheden.

Hvad er ERP

Enterprise Ressource Planning – eller forkortelsen ERP er en digital samling af virksomhedens arbejdsprocesser og administrationssystemer på tværs af afdelinger som lager, indkøb, salg, ordrebehandling, økonomi, produktion osv. ERP systemer består typisk af en pakke af forskellige integrerede applikationer, som bruges til at samle, håndtere og fortolke på data fra de forskellige afdelingers aktiviteter. ERP systemer giver samtidig et billede i realtid af virksomhedens flow og lagerstatus. Afhængig af hvilket ERP system man vælger, finder man værktøjer til eks. produktionsstyring, projektstyring, dokumentstyring, ligesom der kan være værktøjer der kan håndtere tidsregistreringer.

Hvorfor bør man
implementere et ERP system

Med et ERP system får man et langt større overblik over virksomheden og hvordan dens afdelinger er organiseret. Dette er med til at sikre en langt mere effektiv drift af virksomheden, hvor der er store tidsbesparelser rent administrativt og hvor risikoen for fejl bliver formindsket. Man har desuden mulighed for at automatisere store dele af virksomhedens administrative arbejdsprocesser. Den store samling af data giver desuden en stor fordel når der skal træffes vigtige beslutninger, der omhandler virksomhedens udvikling.

  • Effektivisering af virksomhedens arbejdsprocesser
  • Administrativ tidsbesparelse
  • Fejlminimering
  • Automatisering
  • Bedre kvalitet af data

Kontakt Os

Kim Jespersen

SENIORRÅDGIVER

Hvordan finder man
det rigtige ERP system

Der findes mange forskellige ERP systemer der hver har sine fordele og ulemper. For at få mest ud af et ERP system er det vigtigt at systemet passer til virksomhedens størrelse, branche og til de udfordringer og opgaver virksomheden møder i hverdagen. Man skal være klar over hvilke funktioner ERP systemet skal kunne varetage i virksomheden. Findes de ideelle funktioner ikke i standardversionen, kan de ofte tilkøbes eller man kan tilpasse virksomhedens processer, hvilket i mange tilfælde er at foretrække rent økonomisk. Det er ligeledes vigtigt at man undersøger omkostninger ved implementering og vedligeholdelse, og hvor brugervenligt det er i forhold til opdateringer og vedligeholdelse.

DKPU vil som uvildig partner hjælpe dig og din virksomhed med at finde den ERP løsning der passer bedst til jer, ud fra jeres behov og budgetter, og den it-modenhed jeres virksomhed og medarbejdere har. Vores rådgiver fungerer som projektleder under hele implementeringen af systemet. DKPU står desuden for at facilitere procesændringer så i får en optimal udnyttelse af standardløsningerne, ligesom vi kan hjælpe med oplæring og opkvalificering af jeres medarbejdere til brug og forståelse af systemet.

vores
produktblade

– læse og download-

klik på ikonet for yderligere information omkring digitalisering

industri 4.0 dagen
den digitale omstilling
produktblade

hov, Inden du smutter

tilmeld dig til vores nyhedsmail

nyhedsmailen udkommer ca. 4 – 6 gange om året.

eller du kan også hurtigt følg os på LinkedIn