Grafisk ikon, ERP - enterprise resource planning - hos DKPU. DKPU vil som uvildig partner hjælpe dig og din virksomhed med at finde den ERP løsning der passer bedst til jer, ud fra jeres behov og budgetter, og den it-modenhed jeres virksomhed og medarbejdere har.

ERP

ERP samler administrative programmer i ét system og giver større overblik og mere effektive arbejdsgange på tværs af organisationen.

Valg af ERP-løsning

Valg af ERP-løsning

Vi hjælper dig med at finde det ERP-setup, der bedst matcher din virksomheds nuværende og fremtidige behov.

Billede af valg af erp system

Hvorfor have hjælp til udvælgelsesprocessen

Når du har en uvildig rådgiver med i udvælgelsesprocessen i forbindelse med en fremtidig ERP løsning, kan du spare mange penge. Det kan være ekstremt dyrt at vælge det forkerte system, både i forhold til store omstruktureringer i arbejdsgangene eller i værste fald at der skal findes et system. Derfor er det vigtigt at finde den løsning der passer til din virksomheds nuværende og fremtidige udfordringer fra starten.

Vores tilgang

Når vi undersøger din virksomheds behov for en ERP-løsning, starter vi altid med en afklarende dialog omkring virksomhedens situation og behov. Efterfølgende laver vi en gennemgribende kortlægning af virksomhedens ordreflow, som bruges til at definere hvilke behov for styring der er i virksomheden.

Viser det sig at der er nogle specielle processer eller andre særlige forhold vi skal være opmærksomme på, laver vi en mere dybdegående analyse af disse områder.

Analysen og alle andre relevante inputs bliver efterfølgende brugt til at lave en kravspecifikation, som ligger til grund for udvælgelsen af en kommende ERP løsning. I kravspecifikationen vil der være fokus på de processer der udfordrer de fleste standardløsninger i ERP-systemer. Herved sikrer vi, at vi finder den optimale løsning for virksomheden.

Efter kravspecifikationen hjælper vi med at indhente og forhandle tilbud på relevante løsninger. De tilbud vi modtager vurderes, inden vi kommer med vores anbefaling til den rette løsning. Når den rette løsning og leverandør er valgt, forhandler vi den endelige aftale på plads med leverandøren.

Når den rette løsning er valgt, fungerer vi som sparringspartner under efterfølgende referencebesøg eller systemdemo. Det gør vi for at sikre at alle dine tvivlsspørgsmål bliver klarlagt på tilfredsstillende vis, så du har ro i maven både med din nye løsning og med leverandøren.

Projektledelse i forbindelse med implementering af ERP

Projektledelse i forbindelse med implementering af ERP

Hvad

Når man skal implementere et ERP-system, er det vigtigt at man har styr på de interne opgaver, således at dyre ERP konsulenter ikke kommer forgæves.

Det er vigtigt at der er et godt sammenspil mellem jeres processer og den opsætning der bliver lavet i ERP løsningen.

Vi hjælper med at sikre jer at i er klar til workshops, samtidig med vi udfordrer jeres måde at gøre tingene på. Dermed er sikre på at jeres arbejdsprocesser kommer til at køre så optimalt som muligt.

billede af Projektledelse i forbindelse med implementering af ERP

Hvorfor

Når man skal implementere nyt ERP system, er det altid en god idé at have en projektleder, der varetager jeres virksomheds interesser.

Selv om ERP leverandøren har projektledelse med i deres leverance, skal man være opmærksom på, at de varetager leverandørens interesser og ikke nødvendigvis det der er i din (kundens) interesse.

Vi vil gerne sikre at implementeringen af dit nye ERP glider så smertefrit som muligt for dig. Det gør ved varetage dine interesser gennem hele projektet. Med os som projektleder, hjælper vi jer også med at levere de opgaver i bliver bedt om i forbindelse med implementeringen. Herved sikrer i at projektet overholder de opstillede deadlines, så implementeringen ikke trækker ud og der løber ekstra omkostninger på.

Hvis der findes særlige områder i jeres arbejdsgange der skal optimeres for at køre optimalt med den nye løsning, hjælper vi også med det. Vi udfordrer den måde i gør tingene på, men vi udfordrer også leverandøren, så vi finder den mest optimale løsninger for jeres virksomhed ud fra mulige opsætninger. Som udgangspunkt anbefaler vi at finde et system og opsætning der kan klare alle jeres flows og processer i et standard ERP-system, da specialtilretninger er dyre og kræver ekstra vedligehold.

Vores tilgang

Vi kan tage forskellige roller i forbindelse med implementeringsprocessen. Vi kan agere jeres projektleder overfor ERP leverandøren, ligesom vi kan være sparringspartner for jer i alle facetterne i forbindelse med implementering. Her kan vi f.eks. hjælpe jer med at håndtere forandringsprocessen der er i forbindelse med implementeringen af en ny ERP-løsning. Vi kan hjælpe jer med at tilpasse eller justere jeres eksisterende processer, så de fungerer optimalt i den nye løsning. Har i brug for os til at være tovholder på de opgaver i skal levere, leverandørens leverancer eller til styring af økonomien i projektet klarer vi også det.

Tilskudspuljer til ERP

Som en del af vores tilgang undersøger vi markedet for relevante tilskudspuljer. Med støttemidler fra tilskudspuljerne er det ofte muligt for virksomhederne at få medfinansieret store dele af projektet der modtages under forløbet.

Der er forskellige tilskudspuljer som støtter forskellige typer af forløb.

Lige nu er SMV:Digital særligt aktuel. Her er det muligt at søge midler specifikt møntet på uvildig rådgivning i forbindelse med f.eks. et ERP-projekt. Med SMV:Digital er det muligt at søge op til 100.000 kr. over to gange, først til potentialeafklaring og kravspecifikation og igen til implementering af et udvalgt system.

Få man tilkendt støtte igennem SMV:Digital modtager man en tilskudsvoucher, som dækker de omkostninger der er forbindelse med rådgivning. Midlerne kan altså ikke bruges til at betale for software eller hardware.

Vil du vide mere om betingelserne for SMV:Digital eller høre om hvilke andre muligheder der for finansiering, så skriv dig op her. Så kontakter vi hurtigst muligt.

Udfyld nedenstående kontaktformular og få vores hjælp til din ansøgning

Valg af ERP-løsning

Valg af ERP-løsning

Vi hjælper dig med at finde det ERP-setup, der bedst matcher din virksomheds nuværende og fremtidige behov.

Billede af valg af erp system

Hvorfor have hjælp til udvælgelsesprocessen

Når du har en uvildig rådgiver med i udvælgelsesprocessen i forbindelse med en fremtidig ERP løsning, kan du spare mange penge. Det kan være ekstremt dyrt at vælge det forkerte system, både i forhold til store omstruktureringer i arbejdsgangene eller i værste fald at der skal findes et system. Derfor er det vigtigt at finde den løsning der passer til din virksomheds nuværende og fremtidige udfordringer fra starten.

Vores tilgang

Når vi undersøger din virksomheds behov for en ERP-løsning, starter vi altid med en afklarende dialog omkring virksomhedens situation og behov. Efterfølgende laver vi en gennemgribende kortlægning af virksomhedens ordreflow, som bruges til at definere hvilke behov for styring der er i virksomheden.

Viser det sig at der er nogle specielle processer eller andre særlige forhold vi skal være opmærksomme på, laver vi en mere dybdegående analyse af disse områder.

Analysen og alle andre relevante inputs bliver efterfølgende brugt til at lave en kravspecifikation, som ligger til grund for udvælgelsen af en kommende ERP løsning. I kravspecifikationen vil der være fokus på de processer der udfordrer de fleste standardløsninger i ERP-systemer. Herved sikrer vi, at vi finder den optimale løsning for virksomheden.

Efter kravspecifikationen hjælper vi med at indhente og forhandle tilbud på relevante løsninger. De tilbud vi modtager vurderes, inden vi kommer med vores anbefaling til den rette løsning. Når den rette løsning og leverandør er valgt, forhandler vi den endelige aftale på plads med leverandøren.

Når den rette løsning er valgt, fungerer vi som sparringspartner under efterfølgende referencebesøg eller systemdemo. Det gør vi for at sikre at alle dine tvivlsspørgsmål bliver klarlagt på tilfredsstillende vis, så du har ro i maven både med din nye løsning og med leverandøren.