Industri 4.0 modenhedsanalyse

Formålet med spørgeskemaet er at afklare din virksomheds modenhedsgrad inden for industri 4.0/digitalisering. Ved hjælp af spørgeskemaet kan vi belyse jeres virksomheds potentiale inden for området og være med til at lægge fundamentet for fremtidig udvikling. Med udgangspunkt i dine svar udarbejder vi en skriftlig analyse som du modtager på den e-mail du opgiver i slutningen af spørgeskemaet.

Klik her for mere information om Industri 4.0

dkpu digitalisering

Øg værdien for din virksomhed

For at opnå mere værdi for din virksomhed er det vigtigt at vi modtager mere data fra jer.  I denne gratis version af Industri 4.0 Modenhedsanalysen, kan du gøre analysen mere præcis hvis du vælger at dele denne side med 2-3 kollegaer, og minde dem om at skrive samme virksomhed på.
Når vi har jeres svar, sammenfatter vi analysen i en samlet rapport for virksomheden.

Vejledning

Spørgeskemaet er opdelt i følgende syv kategorier, hvor du vil besvare tre af de syv kategorier:

forretningsmodel; informationsteknologi; kommunikationsteknologi; intern driftsledelse; intern koordinering; ekstern koordinering; produkt; kunde; udvikling og træning

Til hver kategori tilhører der underkategorier, hvori der stilles uddybende spørgsmål.
Til hvert spørgsmål er der fem svarmuligheder. Svarmulighederne er opstillet fra 1-5.
Du skal afkrydse den besvarelse du syntes passer virksomheden bedst. Såfremt du ikke forstår et spørgsmål bedes du svare 1.

Eksempel på et svar

Her vises der et eksempel på et spørgsmål, hvor respondenten har svaret
“4 – Vi har udviklet et IT-sikkerhedsprogram”.
Det vil sige at respondentens svar inkluderer de tre tidligere svarmuligheder, altså 1. 2. og 3.

1

Vi har taget initiativer med IT-sikkerhed

svar 1

2

Vi har overvejet IT-sikkerhed

svar 2 inkluderer svar 1

3

Vi har analyseret virksomheden IT-sikkerheds behov

svar 3 inkluderer svar 1 og 2

4

Vi har udviklet et IT-sikkerheds program

svar 4 inkluderer svar 1, 2 og 3

5

Vi har implementert IT-sikkerhedsprogramet og revidere det løbene

svar 5 inkluderer svar 1, 2, 3 og 4

Til hver kategori tilhører der et opsummerende spørgsmål på en skala fra 1-5.

Her bedes du opsummere kategorien du har besvaret, og give en helhedsvurdering af hver enkelt kategori.

Spørgeskema

Spørgeskemaet består af 37 spørgsmål og tager cirka 25 minutter at besvare.

[modalsurvey id="1652113587" style="flat"]

Vigtigt!

Det er vigtigt at understrege, at det ikke forventes at dem som besvarer testen kender til alle begreber og koncepter i analysen. Dette er med til at afklare, hvordan analysen  forberedes så den bliver skræddersyet til den enkelte virksomhed.